Om te voorkomen dat een schade door de tegenpartij wordt aangeduid als niet toerekenbaar aan het ongeluk is het verstandig om geen informatie af te geven die geen betrekking hebben op het ongeval.

Zo kan voorkomen worden dat de tegenpartij zaken uit het verleden erbij haalt om de huidige schade onjuist te beargumenteren.

Hulpaanvraag formulier