Degene die eist, moet bewijzen. Maar de aansprakelijke wederpartij zal zijn stellingen en standpunten ook moeten onderbouwen.

In bepaalde gevallen kan een rechter de verwerende partij verplichten om met nadere bewijzen te komen. Dit is vaak het geval als het slachtoffer niet in staat is om bepaalde bewijsstukken te produceren (bv kwijtgeraakt door aansprakelijke).

Hulpaanvraag formulier