Indien u (tot 5 jaar terug) slachtoffer bent geworden van een ongeval waarbij er sprake is borstkastletsel, kunt u via Slachtoffer.nl gratis uw zaak door een (letselschade)advocaat laten onderzoeken om mogelijke schade (alsnog) vergoed te krijgen.

Bij een kneuzing van de borstkast kunnen een of meer ribben breken en de longen geperforeerd raken internet online casino. Als verscheidene ribben gebroken zijn, kan dat leiden tot een ademhalingsproblemen en een shock kan veroorzaken.

Belangrijkste oorzaken Borstkastletsel:

Complicaties: ademhalingsproblemen, shock

Het soort en de ernst van het letsel dat een slachtoffer heeft opgelopen telt ook mee bij de bepaling van de hoogte van een schade vergoeding.

Hulpaanvraag formulier