Indien u (tot 5 jaar terug) slachtoffer bent geworden van een ongeval waarbij u in coma geraakt bent, kunt u via Slachtoffer.nl gratis uw zaak door een (letselschade)advocaat laten onderzoeken om mogelijke schade (alsnog) vergoed te krijgen.

Coma is een staat van bewusteloosheid waarbij het slachtoffer niet of nauwelijks reageert op prikkels van buitenaf, zoals licht, geluid en aanraking.

Belangrijkste oorzaken Coma (zwaar hersenletsel):

Complicaties: Hoofdpijn, duizeligheid, concentratiegebrek, verstoord evenwichtsgevoel,
oorsuizen, dementie, verlamming, taalstoornis, parkinson, epileptische aanvallen

Het soort en de ernst van het letsel dat een slachtoffer heeft opgelopen telt ook mee bij de bepaling van de hoogte van een schade vergoeding.

Hulpaanvraag formulier