Indien zaken onduidelijk zijn gedurende het letselschadetraject dan doet u er goed aan om uw belangenbehartiger te vragen om duidelijkheid te geven.

Als buy viagra uk u niet tijdig aan de bel trekt kan het gebeuren dat uw zaak door miscommunicatie niet juist wordt afgehandeld.

Hulpaanvraag formulier