Het soort en de ernst van het letsel dat een slachtoffer heeft opgelopen telt ook mee bij de bepaling van de hoogte van een schade vergoeding.

Indien u slachtoffer bent geworden van een ongeval of van een misdrijf, kunt u via deze website gratis de hulp inroepen van een letselschadeadvocaat. Na het invullen van onderstaand formulier zal er binnen één werkdag telefonisch contact met u opgenomen worden. Op basis van de door u ingevulde gegevens zult u duidelijk te horen krijgen welke verhaalmogelijkheden u heeft. U kunt daarna zelf beslissen of u de zaak verder aanhangig wilt maken bij de schadeplichtige of dat u de zaak verder laat rusten.

Voordeel is dat een vakspecialist op basis van uw gegevens al van te voren een inschatting kan maken welke strategie passend is om u in aanmerking te laten komen voor een schadevergoeding. Indien er geen mogelijkheden zijn op een schadevergoeding dan zult u dat ook direct te horen krijgen (geen kosten verschuldigd).

Hulpaanvraag formulier