Indien u slachtoffer bent geworden van een inbraak, kunt u via Slachtoffer.nl gratis uw zaak door een (letselschade)advocaat laten onderzoeken om mogelijke schade (alsnog) vergoed te krijgen.

Door een inbraak kan uw huis veranderd zijn in een chaos. Zijn uw waardevolle spullen gestolen of zijn goederen met emotionele betekenis beschadigd? De verzekering dekt zelden de gehele schade, om over de emotionele schade maar te zwijgen. Het gevoel van onveiligheid kan u lange tijd achtervolgen.

Wordt de verdachte strafrechtelijk vervolgd? Dan kunt u in het strafproces meteen een vergoeding vragen voor de geleden schade. U hoeft dan geen aparte procedure te starten. Dit wordt ‘voegen in het strafproces’ genoemd. U ontvangt dan van het Openbaar Ministerie een voegingsformulier.

Volg onderstaande tips op om de kans op vergoeding van uw gehele schade te vergroten:

  • Doe aangifte bij de politie. Voor de afwikkeling van uw schade is het van belang dat u een proces-verbaal van aangifte kunt overleggen. U heeft recht op een afschrift van het proces verbaal. Als u dit niet mee krijgt, vraag er direct naar!
  • Maak zoveel mogelijk foto’s van de veroorzaakte schade.
  • Verzamel aankoopbewijzen van de gestolen en/of vernielde goederen. Als u van de gestolen goederen geen aankoopbewijzen meer heeft, kunt u ook foto’s verzamelen waarop het goed staat afgebeeld.
  • Informeer uw aansprakelijkheidsverzekering (AVP) over de inbraak.
  • Schakel hulp in van een gespecialiseerde advocaat. Als uw aangifte leidt tot een strafzitting kunt u proberen uw schade direct te verhalen op de verdachte. Het is belangrijk dat u uw schade goed in kaart brengt.