Inkomensschade

Er is sprake van inkomensschade als letsel leidt tot gedeeltelijke of zelfs gehele arbeidsongeschiktheid.

Ondanks dat het slachtoffer in aanmerking komt voor een vervangende sociale uitkering, zal het eerder genoten salaris altijd hoger zijn dan de vervangende uitkeringen.

Ook de opbouw van het pensioen zal te leiden hebben.

Met al deze veranderingen in het inkomen als gevolg van het letsel, zal bij het vaststellen van de schadevergoeding rekening moeten worden gehouden.

Door zoveel mogelijk inkomensgegevens van het slachtoffer te verzamelen en in kaart te brengen, kunnen alle veranderingen in het inkomen als gevolg van het letsel mee worden genomen bij de vaststelling van de schadevergoeding.

Ook verklaringen van de werkgevers over de eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden en de loopbaanmogelijkheden kunnen mee worden genomen.

Bij een zelfstandig ondernemer worden jaarstukken bekeken en eventueel besproken met een accountant om inzicht te krijgen in de toekomstige winstgevendheid.

an concreet bepaald worden wat de totale schadepost is mbt het inkomensverlies kan er