U vraagt zich af of u op enigerlei wijze schadevergoeding kunt krijgen. In dit verband kan ik u laten weten dat er diverse mogelijkheden zijn. Ik zet een en ander voor u op een rijtje.

Ten eerste bestaat er de mogelijkheid om schadevergoeding te verhalen op degene die u heeft mishandeld. Dit kan op twee manieren:

•             U kunt zich voegen, indien de veroorzaker vervolgd wordt, in het strafproces. De officier van justitie zal voor de zitting contact met u opnemen en kunt dan een formulier invullen ten aanzien van de door u gemaakte kosten. Ik wijs u er in dit verband op dat alle kosten die door u gemaakt zijn ten gevolge van de mishandeling ook bewezen moeten worden zodat u alle bonnetjes en dergelijke mee moet sturen bij het voegingsformulier.

•             Daarnaast kunt u de dader aansprakelijk stellen voor de schade die u heeft geleden en nog zult lijden ten gevolge van de mishandeling. Mocht de dader niet reageren dan wel uw schade niet vergoeden dan kunt u de dader dagvaarden in een civiele procedure. Hier zijn, afhankelijk van uw inkomen, kosten aan verbonden. Tevens bent u afhankelijk van het inkomen en vermogen van de dader met betrekking tot het verhaal van uw schadevergoeding. U kunt van de rechter een positief vonnis krijgen, maar wanneer de dader geen verhaal bieden, vist u alsnog achter het spreekwoordelijk net.

Ten tweede kunt u zich wenden tot het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Via het formulier op www.schadefonds.nl kunt u een verzoek tot schadevergoeding doen. U kunt bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven terecht tot uiterlijk 3 jaar na datum mishandeling.

Ik adviseer u primair een aanvraag vergoeding bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven in te dienen. In uw situatie kunt u tot 3 jaar na de datum van het geweldsmisdrijf een verzoek indienen. Bent u later dan wordt uw verzoek afgewezen. Secundair kunt u het politieonderzoek af wachten en eventuele in een strafprocedure nog een aanvullende vordering indienen.

Hulpaanvraag formulier