Vaak is het noodzakelijk om een externe deskundige in te schakelen om inzich te krijgen in de aarde en ernst van het letsel.

Bij medische zaken zal een arts die geen bindingen of relatie heeft met zowel het slachtoffer als de beklaagde, op een objectieve manier onderzoek doen naar het ontstane letsel bij het slachtoffer en hierover een rapport opstellen. Op basis van dit rapport kan de schade verder worden geinventariseerd en onderbouwd.

Een arbeidsdeskundige kan ingeschakeld worden om in kaart te brengen welke gevolgen het letsel zal hebben voor het slachtoffer in zijn dagelijks functioneren. De rapportage van de arbeidsdeskundige zal gebruikt kunnen worden om de schade te onderbouwen.