Indien u (tot 5 jaar terug) slachtoffer bent geworden van een ongeval waarbij er sprake is van oogletsel, kunt u via Slachtoffer.nl gratis uw zaak door een (letselschade)advocaat laten onderzoeken om mogelijke schade (alsnog) vergoed te krijgen.

Onder oogletsel wordt fysieke schade aan de structuur van het oog verstaan. Oogletsel komt vaak voor en kan tot blindheid leiden. Het meest voorkomende oogletsel is een beschadiging aan het hoornvlies door een vreemd voorwerp.

Belangrijkste oorzaken Hoofdletsel:

Complicaties: pijn en tranen van het oog, het oog niet kunnen openen, bloedingen onder het oppervlak van het oog, kneuzingen en zwellingen van de huid rondom het oog, verminderd gezichtsvermogen

Het soort en de ernst van het letsel dat een slachtoffer heeft opgelopen telt ook mee bij de bepaling van de hoogte van een schade vergoeding.

Hulpaanvraag formulier