Schadevergoedingen

Gratis juridisch advies

Materiële schade wordt vergoed op basis van de oorspronkelijke kostprijs, waarbij rekening gehouden wordt met een korting op grond van de leeftijd van de beschadigde zaken (beschadigde kleding, kapot gevallen videocamera, etc) . Nieuwe spullen worden volledig vergoed.  Alle kosten die gemaakt moeten worden vanwege het ongeval worden vergoed op basis van de aankoop nota’s. Bijvoorbeeld vervoerskosten of kosten voor orthopedisch schoeisel, etc.

Bij immateriële schade (smartengeld) is de schadevergoeding moeilijker te bepalen. Hieronder treft u een overzicht van factoren die van invloed zijn bij de bepaling van de hoogte van smartengeld:

Leeftijd
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de leeftijd van een slachtoffer. Des te jonger een slachtoffer is des te langer het slachtoffer mogelijk geconfronteerd wordt met een ernstig lichamelijk letsel.

Burgelijke staat
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de burgelijke staat van een slachtoffer. Een getrouwde vrouw met 4 kinderen zal een hogere uitkering ontvangen dan een ongetrouwde alleen wonende man zonder kinderen.

Beroep
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het beroep van een slachtoffer.

Ernst van de ongevalsgevolgen
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de gevolgen in de toekomst voor een slachtoffer. Des te ernstiger de toekomstige gevolgen mogelijk kunnen zijn, des te hoger de schadevergoeding.

Ernst van de doorstane pijn en te verwachten graad en duur daarvan
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de geleden pijn, de duur van de geleden pijn en de mogelijk nog te lijden toekomstige pijnen.

Medische behandeling
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de te volgen medische behandeling van een slachtoffer.

Operaties (aantal)
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het aantal operaties dat het slachtoffer heeft moeten ondergaan en mogelijk nog moet zal ondergaan.

Duur van ziekenhuisopname
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met hetaantal ziekenhuisopnames en de duur van alle opnames samen.

Belemmering bij hobby’s, sport, vrijetijdsbesteding
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het feit dat een slachtoffer ten gevolge van een ongeval zijn hobby’s of zijn sport niet meer kan beoefenen.

Nabehandelingen (aantal)
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met mogelijke nabehandelingen in de loop der tijd ten gevolge van het ongeval.

Opname in verpleeghuis of revalidatiecentrum
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met een mogelijke opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Voor elke dag is er een vergoeding mogelijk.

Arbeidsongeschiktheid (mate en duur, tijdelijk of blijvend)
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de mate van arbeidsongeschiktheid en de duur hiervan bij een slachtoffer.

Functionele invaliditeit (mate en duur, tijdelijk of blijvend)
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met mogelijke invaliditeit bij een slachtoffer.

Restverschijnselen, handicaps, psychische gevolgen
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met met de psychologische gevolgen waarmee een slachtoffer geconfronteerd kan raken ten gevolge van een ongeval.

Verminkingen, ontsieringen, littekens
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden van de aanwezigheid van mogelijke verminkingen, of (blijvende) littekens bij een slachtoffer.

Verlies van (seksuele) relaties
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het feit een slachtoffer door een ongeval zijn partner of vrienden kan kwijtraken.

Vermindering mogelijkheden sociaal verkeer
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het feit dat een slachtoffer in een sociaal isolement kan geraken ten gevolge van een ongeval.