Indien u slachtoffer bent geworden van stalking, kunt u via Slachtoffer.nl gratis uw zaak door een (letselschade)advocaat laten onderzoeken om mogelijke schade (alsnog) vergoed te krijgen.

Slachtoffer van stalking worden stelselmatig  lastig gevallen,  achtervolgt, gebeld of bedreigt. Vaak wil de stalker het slachtoffer in zijn greep houden door te bespieden of voortdurend angst aan te jagen. U kunt deze activiteiten als ongewenst ervaren en ze kunnen een sterke inbreuk op uw privacy veroorzaken. Vragen als: “moet ik aangifte doen”, “hoe verloopt een strafzaak” en “wat zijn mijn mogelijkheden om schade te verhalen” kunnen een rol gaan spelen.

Wordt de verdachte strafrechtelijk vervolgd? Dan kunt u in het strafproces meteen een vergoeding vragen voor de geleden schade. U hoeft dan geen aparte procedure te starten. Dit wordt ‘voegen in het strafproces’ genoemd. U ontvangt dan van het Openbaar Ministerie een voegingsformulier. Om uiting te geven aan het gevoel van onveiligheid is het tijdens de strafzitting mogelijk een bedrag aan smartengeld te vorderen van de verdachte.

Naast de mogelijkheid om in het strafproces uw schade te verhalen op de verdachte kunt u in bepaalde gevallen ook een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Ook als u niet direct een schadevergoeding wenst, maar wel de stalking wilt laten stoppen is het van belang dat u de volgende tips volgt:

  • Doe van elke benadering aangifte bij de politie. Misschien kan de politie niet direct actie ondernemen. Toch is het van belang dat u melding maakt van ieder voorval (ook van bijkomende strafbare feiten als vernieling en bedreiging).
  • Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Hierbij kunt u denken aan opnamen van telefoongesprekken en getuigen verklaringen.
  • Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat. Deze kan u vrijblijvend adviseren over de mogelijkheden om de stalking te laten stoppen en/of over de strafrechtelijke vervolging van de stalker. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een straat- en/of contactverbod.