Strafzitting

Zodra u bij de politie aangifte heeft gedaan van een misdrijf zal het onderzoek naar de verdachte worden gestart. Wanneer de vermoedelijke dader bekend is, begint de strafrechtelijke procedure. Het proces-verbaal wordt dan doorgestuurd naar het OM (OM). In Nederland is het OM belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De officier van justitie beslist of een verdachte wel of niet (verder) wordt vervolgd.

Als uw zaak door politie wordt voorgelegd aan het OM zal deze u hierover een brief met een antwoordformulier sturen. Op dit formulier kunt u aangeven of u op de hoogte wil worden gehouden van het verloop van de strafzaak en of u een schadevergoeding wenst. Dit formulier moet u binnen 7 werkdagen invullen, ondertekenen en terugsturen. Houd deze korte termijn goed in de gaten! Als het OM niet tijdig uw reactie ontvangt, loopt u namelijk het risico dat u niet op de hoogte wordt gehouden over het verloop van de strafzaak.

De officier van justitie schat in of het slachtoffer in aanmerking komt voor schadevergoeding. Als de officier van justitie denkt dat het slachtoffer in aanmerking kan komen voor schadevergoeding, dan informeert het OM het slachtoffer over de mogelijkheid van ‘voegen’. Zie voor meer informatie over het de mogelijkheid om te voegen bij het kopje voegingsformulier.

Slachtoffers van een ernstig misdrijf krijgen de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek met de officier van justitie te voeren. Als u heeft aangegeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden over het verloop van de zaak, dan ontvangt u hierover een schriftelijk bericht van de officier van justitie.

Als de verdachte wordt gedagvaard voor een misdrijf betekent dit dat zijn strafzaak in behandeling wordt genomen bij de politierechter of de meervoudige kamer. Bij de politierechter zal één rechter aan het eind van de zitting direct uitspraak doen over de op te leggen straf en over uw schade. Als de zaak voorkomt bij de meervoudige kamer zullen drie rechter zich over de zaak buigen en een uitspraak doen over de strafbaarheid. De meervoudige kamer doet in de meeste gevallen 2 weken na de strafzitting uitspraak over de strafbaarheid van de verdachte en over uw schade. U wordt ook schriftelijk geïnformeerd over de uitspraak van de rechtbank. Zie voor meer informatie: Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer.

U mag de strafzitting als zelfstandig procesdeelnemer bijwonen. Dit is niet verplicht. U wordt schriftelijk geïnformeerd over de zittingsdatum en het tijdstip waarop de strafzitting zal plaatsvinden. Voordat u bij de zittingszaal naar binnen gaat, is het verstandig aan de bode (parketpolitie) te melden dat u als slachtoffer aanwezig bent. Zo weet de rechtbank dat u aanwezig bent. Tijdens de strafzitting zal de verdachte ook aanwezig zijn, bijgestaan door zijn/haar advocaat. Houd er dus rekening mee dat u geconfronteerd kunt worden met de verdachte. Tijdens de strafzitting mag u zich niet uitlaten over de inhoudelijke behandeling van de strafzitting. Zodra de rechtbank uw voegingsformulier in behandeling neemt, kan de rechtbank u de mogelijkheid bieden een toelichting te geven op de gevorderde schade. U moet er rekening mee houden dat u geen uitspraak mag doen over de berechting van de verdachte. Doet u dit wel, dan kan de rechtbank beslissen u niet meer aan het woord te laten. Bij bepaalde misdrijven kunt u gebruik maken van het spreekrecht. In dat geval krijgt u van de rechtbank langere tijd het woord en wordt u in de gelegenheid gesteld te vertellen wat de impact is geweest van het misdrijf op uw leven.

De confrontatie met de verdachte(n) en het in het openbaar spreken ten overstaan van de rechtbank kan veel impact hebben. Vooral bij zware misdrijven is het raadzaam een advocaat in te schakelen die u tijdens de strafzitting kan bijstaan. Ook kan een advocaat u helpen om de schade te vorderen tijdens de strafzitting. De advocaat van de verdachte zal namelijk uw schade proberen te betwisten.

Klik op “Versturen” om uw ingevulde gegevens naar ons te verzenden. Het versturen van dit formulier verplicht u tot niets. Geheel vrijblijvend en kosteloos zal een gespecialiseerde (letselschade) advocaat uw zaak analyseren en u telefonisch op de hoogte stellen van uw mogelijkheden.

U kunt vervolgens zelfs beslissen of u uw zaak door deze advocaat verder in behandeling laat nemen of dat u afziet van verdere behandeling door een advocaat.

Voordeel is dat een vakspecialist op basis van uw gegevens al van te voren een inschatting kan maken welke strategie passend is om u in aanmerking te laten komen voor een schadevergoeding. Indien er geen mogelijkheden zijn op een schadevergoeding dan zult u dat ook direct te horen krijgen (geen kosten verschuldigd).Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/slachtoffer.nl/httpdocs/wp-content/plugins/gravityview/includes/widgets/search-widget/class-search-widget.php on line 1531

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/slachtoffer.nl/httpdocs/wp-content/plugins/gravityview/includes/widgets/search-widget/class-search-widget.php on line 1535
Uitspraak rechterSoort zaak specificeringSchadevergoedingKorte omschrijvingGeslachtLeeftijd

No entries match your request.

Uitspraak rechterSoort zaak specificeringSchadevergoedingKorte omschrijvingGeslachtLeeftijd