Degene die schade heeft en een vergoeding verlangt moet bewijzen dat de veroorzaker aansprakelijk is. In letselschadezaken gaat het voornamelijk om het bewijsmateriaal.

De wijze waarop de schade is veroorzaakt is van groot belang.

Bij verkeersongevallen geeft het procesverbaal dat de politie opmaakt een goed inzicht in de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan. Een procesverbaal kan als bewijs dienen bij de beoordeling van de aansprakelijkheid.

Bij een medische fout is het medisch dossier belangrijk bij het bepalen van aansprakelijkheid.

Bij een bedrijfsongeval zal de arbeidsinspectie een procesverbaal opmaken. Dit zal bij het bepalen van de aansprakelijkheid ook erg belangrijk zijn.

Het is belangrijk voor het slachtoffer om met bewijs te komen. Zonder bewijs zal de aansprakelijkheid afgewezen worden.