Wet versterking slachtoffer

Op 1 januari 2011 is de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in werking getreden. Deze wet heeft positieve gevolgen voor de positie van het slachtoffer in het strafproces. Door deze wet is het slachtoffer namelijk een zelfstandige procesdeelnemer in het strafrecht. Daarnaast zijn een aantal rechten van het slachtoffer nu in de wet opgenomen. Tenslotte zijn de rechten van het slachtoffer ook uitgebreid en de mogelijkheid om schade te verhalen verbeterd. Zie voor meer informatie de strafzitting en het voegingsformulier.

De belangrijkste punten die de inwerkingtreding van deze wet teweeg heeft gebracht zijn:

§  Het slachtoffer heeft recht op een correcte bejegening. De officier van justitie draagt zorg voor de correcte bejegening door politie en van het Openbaar Ministerie (OM). Tijdens de strafzitting draagt de voorzitter van de rechtbank zorg voor een correcte behandeling van het slachtoffer.

§  Het slachtoffer heeft recht om zich te laten bijstaan. Dit mag bijvoorbeeld een vriend, familie of een tolk zijn.

§  Het slachtoffer heeft recht op informatie over de voortgang van de zaak tegen verdachte.

§  Het slachtoffer wordt (indien gewenst) door het OM op de hoogte gebracht van de vrijlating van de verdachte of veroordeelde. Dit geldt alleen voor slachtoffers van een strafbaar feit waarvoor ook spreekrecht geldt.

§  De aangever heeft recht op een kopie van het proces-verbaal van aangifte.

§  Het slachtoffer heeft recht op kennisname van de processtukken. Voorwaarde is wel dat de officier van justitie toestemming moet verlenen.

§  Het slachtoffer kan relevante documenten aan het strafdossier voegen. Ook hiervoor moet de officier van justitie toestemming verlenen.

§  Strafzittingen van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) zijn nu in principe openbaar, tenzij de rechter anders beslist.

§  Een vordering tot schadevergoeding kan alleen niet-ontvankelijk worden verklaard als de behandeling van de schade tijdens de strafzitting onevenredig belastend is. Zie voor informatie onder het kopje het voegingsformulier.

§  Als de verdachte nog geen 14 jaar is, is het onder het nieuwe recht mogelijk een vordering tegen de ouders of voogd in te stellen.

§  Bij strafbare feiten die ad informandum op de dagvaarding zijn vermeld kan nu voor schade worden gevoegd. Ad informandum feiten zijn zaken die voorheen alleen ter kennisname op de dagvaarding stonden vermeld. Verdachte kon hiervoor niet worden veroordeeld en het  slachtoffer kon voor deze feiten geen schadevergoeding vorderen. Nu kan dit wel, mits de feiten door de verdachte op de zitting worden bekend.

§  Het slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf krijgt recht op een voorschotregeling. Deze voorschotregeling geldt ook voor nabestaanden van een levensdelict. Dit betekent dat als de veroordeelde niet, of niet volledig, binnen acht maanden na het vonnis  aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, het CJIB het resterende bedrag uitkeert aan het slachtoffer.Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/slachtoffer.nl/httpdocs/wp-content/plugins/gravityview/includes/widgets/search-widget/class-search-widget.php on line 1531

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/slachtoffer.nl/httpdocs/wp-content/plugins/gravityview/includes/widgets/search-widget/class-search-widget.php on line 1535
Uitspraak rechterSoort zaak specificeringSchadevergoedingKorte omschrijvingGeslachtLeeftijd

No entries match your request.

Uitspraak rechterSoort zaak specificeringSchadevergoedingKorte omschrijvingGeslachtLeeftijd