BEDRIJFSONGELUKKEN

Gratis juridisch advies

In zijn algemeenheid heeft te gelden dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek en werkomstandigheden. Dat betekent dat de werkgever alle maatregelen moet nemen die in redelijkheid van hem verwacht kunnen worden om het werk veilig en zorgvuldig te laten uitvoeren. Het gaat dan om werkinstructies, werkschoenen, werkkleding, helm en valbeveiligingsmiddelen e.d.

De werkgever moet vervolgens ook toezien op de daadwerkelijke naleving van de door hem/haar voorgeschreven veilige werkmethodiek. De praktijk wijst uit dat juist de ervaren werknemers die jarenlang hetzelfde werk verrichten onzorgvuldig worden en extra toezicht nodig hebben op de naleving van de veiligheidsvoorschriften.

 • Door (vork)heftruck aangereden (door slecht visueel contact en slechte rijvaardigheid chauffeur)
 • Geraakt door vallende objecten op werkterrein
 • Gewond geraakt op werkterrein terwijl de veiligheidsinstructies niet zijn gemeld
 • Tijdens werk blootgesteld aan giftige stoffen
 • Oogletsel opgelopen tijdens werk (glassplinter, etc)
 • Val van trap (struikelen, vallen, uitglijden)
 • Bij laden/lossen gewond raken
 • Contact met bewegende delen van een machine
 • Tijdens schoonmaakwerkzaamheden gewond raken
 • Ongevallen met goederen of bouwliften
 • Asbest gerelateerde ongevallen
 • Verkeersongeval tijdens werktijd
 • Ongeval door optillen van lasten
 • Gevallen van ondeugdelijke ladder/trap/steiger/laadklep
 • Handletsel door onveilige (zaag)machine
 • Uitgegleden op gladde werkvloer
 • Oogletsel door afbreken slijp schijf
 • Tijdens schoonmaken gesneden aan snijmachine
 • Doos op hoofd gekregen uit stelling
 • Aangevallen door agressieve patiënt/bewoner in zorginstelling
 • Ongeval tijdens verplicht bedrijfsuitje
 • Letsel door onveilige werkmethode