Bel nu gratis 0800-6134
of 06-39272687

Slachtoffer.nl kan u gratis helpen omdat slachtoffers vaak recht hebben op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Als u ons belt, dan hoort u direct of dit ook voor u van toepassing is.

Rechtshulp aanvraagformulier

Naast te bellen kunt U ook (geheel vrijblijvend) gebruik maken van onderstaand aanvraagformulier. Uiterlijk de volgende werkdag zal er telefonisch contact met u opgenomen worden door een letselschade advocaat (meestal dezelfde dag nog).
  • (bv verkeersongeval, bedrijfsongeval, hondenbeet, etc.)

Belangenbehartiger

Slachtoffers van een ongeval kunnen niet zonder deskundige hulp bij de afwikkeling van hun (letsel-) schade. Onderzoek naar de aansprakelijke partij kan erg ingewikkeld zijn. Het afhandelen van een schadeclaim kost veel tijd, brengt veel emoties met zich mee en vraagt vooral een deskundige aanpak. De hulp van een letselschade specialist is daarbij van groot belang.

Het is raadzaam om direct na het ongeval een deskundige en ervaren letselschadejurist in te schakelen die is gespecialiseerd in het vaststellen van uw schadeposten en in het onderhandelen met schadeverzekeraars.

Een ongeval kan grote gevolgen hebben voor de rest van uw leven. Lichamelijke klachten of andere vormen van (blijvend) letsel kunnen het gevolg zijn. Veel slachtoffers laten het er na een ongeval bij zitten. Het kan zijn dat men niet op de hoogte is van het recht op schadevergoeding, of dat men zich ‘medeschuldig’ voelt aan het ongeval of dat de schade op het eerste gezicht laag lijkt.

Gevolg kan zijn dat u volledig opdraait voor de langdurige of blijvende gevolgen van het ongeval. Kosten voor medische behandelingen, inkomensverlies, beperkingen van doorstroming in opleiding of werk en beperkingen in vrije tijd komen veel voor. Ook als blijkt dat het ongeval is veroorzaakt door bijvoorbeeld een onverzekerde partij, kunt u te maken krijgen met ingewikkelde procedures om uw schade alsnog vergoed te krijgen.


Ervaring

Dagelijks komen er via Slachtoffer.nl veel hulpaanvragen binnen. Door het grote aantal en de diversiteit van de reeds gevoerde zaken is het mogelijk om snel en adequaat elke zaak te doorgronden en in behandeling te nemen.

Direct contact

Voor een snelle korte analyse van uw zaak kunt u gratis bellen naar 0800-6334286. U weet dan meteen of wij iets voor u kunnen betekenen of niet.

Gratis

Slachtoffer.nl kan u gratis helpen omdat slachtoffers vaak recht hebben op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Als u ons belt, dan hoort u direct of dit ook voor u van toepassing is.

Verkeersongevallen
Slachtoffers van een verkeersongeval kunnen niet zonder deskundige hulp bij de afwikkeling van hun (letsel-) schade. Het is raadzaam hiervoor een deskundige en ervaren letselschadejurist in te schakelen die is gespecialiseerd in het vaststellen van uw schadeposten en in het onderhandelen met schadeverzekeraars.

Arbeidsconflicten
Om verschillende redenen kan het gebeuren dat de arbeidsrelatie tussen u en uw werkgever verstoord is geraakt en dat u het slachtoffer dreigt te worden van een arbeidsconflict. Via slachtoffer.nl kunt u gratis uw zaak door een (letselschade)advocaat laten onderzoeken om mogelijke schade vergoed te krijgen.

Bedrijfsongelukken
De impact van een bedrijfsongeval kan groot zijn. Ook voor de mensen in uw directe omgeving. Er komt van alles op u af. Nadat u de ‘eerste klap’ te verwerken heeft gehad is er de onzekerheid over het herstelproces. Misschien loopt u tegen tal van vragen aan. Hoe moet het verder met het werk en met de financiële kant van de zaak? Wie is aansprakelijk?

Medische-Misser
Bent u slachtoffer van een medische misser?
Voor het aantonen van een medische fout ligt de bewijslast bij u als patiënt. U moet duidelijk kunnen aantonen dat er medische fouten zijn gemaakt. Pijn, angst en een blijvende handicap kunnen voor u reden zijn om schadevergoeding te eisen.

Shockschade
Met vergoeding van shockschade wordt de schadevergoeding bedoeld, waarop u recht kunt hebben als u geconfronteerd bent geweest met een schokkende gebeurtenis waarbij uw naaste betrokken is geweest.

Second-opinion
Als u een aanbod van een verzekeraar ontvangen heeft voor een schadevergoeding dan is het verstandig om een second opinion aan te vragen.

Door een second opinion aan te vragen bij een onafhankelijke derde partij weet u zeker dat het aanbod dat u ontvangen heeft, een goede afspiegeling weergeeft van de geleden schade.
Een second opinion is altijd gratis. U kunt er dus niks bij verliezen. Slachtoffer.nl helpt slachtoffers gratis bij een second opinion.

Smaad
Smaad is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waaraan hij of zij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging of dat te goeder trouw kon worden aangenomen dat deze feiten waar zijn en dat het algemeen belang vereiste dat de feiten naar buiten werden gebracht. Het doel is het ruïneren van de reputatie van het slachtoffer.

Laster
Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar te beschuldigen van zaken waarvan degene die de beschuldiging uit weet of had moeten weten dat deze onwaar zijn.

Smartengeld

Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. Het is de vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het voorval vraagt. Voorbeelden van smartengeld zijn een tegemoetkoming voor: ergernis, angst, pijn, gemis aan levensvreugde en lichamelijk letsel. Vaak is het niet eenvoudig om gevoelens van angst en lichamelijk letsel te verwoorden in een geldbedrag.

Hoogte schadevergoeding o.a. afhankelijk van:

Leeftijd

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de leeftijd van een slachtoffer. Des te jonger een slachtoffer is des te langer het slachtoffer mogelijk geconfronteerd wordt met een ernstig lichamelijk letsel.

Burgelijke staat

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de burgelijke staat van een slachtoffer. Een getrouwde vrouw met 4 kinderen zal een hogere uitkering ontvangen dan een ongetrouwde alleen wonende man zonder kinderen.

Beroep

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het beroep van een slachtoffer.

Ernst van de ongevalsgevolgen

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de gevolgen in de toekomst voor een slachtoffer. Des te ernstiger de toekomstige gevolgen mogelijk kunnen zijn, des te hoger de schadevergoeding.

Ernst van de doorstane pijn en te verwachten graad en duur daarvan

Medische behandeling

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de te volgen medische behandeling van een slachtoffer.

Operaties (aantal)

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het aantal operaties dat het slachtoffer heeft moeten ondergaan en mogelijk nog moet zal ondergaan.

Duur van ziekenhuisopname

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met hetaantal ziekenhuisopnames en de duur van alle opnames samen.

Nabehandelingen (aantal)

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met mogelijke nabehandelingen in de loop der tijd ten gevolge van het ongeval.

Opname in verpleeghuis of revalidatiecentrum

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met een mogelijke opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Voor elke dag is er een vergoeding mogelijk.

Arbeidsongeschiktheid (mate en duur, tijdelijk of blijvend)

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de mate van arbeidsongeschiktheid en de duur hiervan bij een slachtoffer.

Functionele invaliditeit (mate en duur, tijdelijk of blijvend)

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met mogelijke invaliditeit bij een slachtoffer.

Restverschijnselen, handicaps, psychische gevolgen

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met met de psychologische gevolgen waarmee een slachtoffer geconfronteerd kan raken ten gevolge van een ongeval.

Verminkingen, ontsieringe, littekens

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden van de aanwezigheid van mogelijke verminkingen, of (blijvende) littekens bij een slachtoffer.

Verlies van (seksuele) relaties

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het feit een slachtoffer door een ongeval zijn partner of vrienden kan kwijtraken.

Vermindering mogelijkheden sociaal verkeer

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het feit dat een slachtoffer in een sociaal isolement kan geraken ten gevolge van een ongeval.

Belemmering bij hobby’s, sport, vrijetijdsbesteding

Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het feit dat een slachtoffer ten gevolge van een ongeval zijn hobby’s of zijn sport niet meer kan beoefenen.

Top