Beroepsfouten.nl

Gratis juridisch advies

Beroepsfouten hebben betrekking op verkeerd gegeven adviezen door dienstverleners. o.a:

 • Accountants
 • Advocaten
 • Notarissen
 • Makelaars
 • Belastingadviseurs
 • Assurantietussenpersonen

 

Als gedupeerde van een beroepsfout is het vaak lastig en ingewikkeld om de kosten die het gevolg zijn van een beroepsfout te verhalen op de veroorzaker. 

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schade ontstaan door beroepsfouten. Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Slachtoffer.nl helpt deze en vele andere klanten om hun schade te verhalen op de veroorzaker.

 

Er is letselschade als u door toedoen van een ander lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen. Letselschade kan allerlei oorzaken hebben en het gevolg zijn van bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, een misdrijf of een medische fout. In zaken met lichamelijk letsel hebben de rechtbanken in Nederland in de loop der jaren al diverse uitspraken gedaan (jurisprudentie ontwikkeld) bij de toekenning van smartengeld.

Onderstaande globale indeling heeft verschillende schalen waarbinnen een bedrag aan smartengeld is toegewezen:

 • Whiplashlaesie
 • Schouder-, borstkas-, wervelkolomletsel
 • Oogletsel
 • Ontsiering van lichaam
 • Neusletsel
 • Mondletsel
 • Letsel aan geslachtsorganen
 • Hoofd-, hersen- zenuwletsel
 • Heup-, bekkenletsel
 • Been- en voetletsel
 • Arm- en handletsel
 • Oorletsel
 • Letsel ten gevolge van verkrachting of incest
 • Letsel aan geslachtsorganen

Welk bedrag passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.