Rechtshulp aanvraagformulier (kort)

Bent u slachtoffer van een ongeval en hebt u schade?

Iedereen die door schuld van iemand anders lichamelijk letsel oploopt heeft volgens de wet recht op een schadevergoeding. Een schadevergoeding kan bestaan uit een vergoeding van materiële schade maar het is ook mogelijk dat er recht is op smartengeld.

Via deze website kunt u gratis rechtshulp en ondersteuning krijgen bij het indienen van een schadevergoeding. Als u het hulpaanvraagformulier op deze website invult, wordt er uiterlijk de volgende werkdag telefonisch contact met u opgenomen door een letselschade advocaat (meestal dezelfde dag nog).

Een ongeval kan grote gevolgen hebben voor de rest van uw leven. Lichamelijke klachten of andere vormen van (blijvend) letsel kunnen het gevolg zijn. Veel slachtoffers laten het er na een ongeval bij zitten. Het kan zijn dat men niet op de hoogte is van het recht op schadevergoeding, of dat men zich ‘medeschuldig’ voelt aan het ongeval of dat de schade op het eerste gezicht laag lijkt.

Gevolg kan zijn dat u volledig opdraait voor de langdurige of blijvende gevolgen van het ongeval. Kosten voor medische behandelingen, inkomensverlies, beperkingen van doorstroming in opleiding of werk en beperkingen in vrije tijd komen veel voor. Ook als blijkt dat het ongeval is veroorzaakt door bijvoorbeeld een onverzekerde partij, kunt u te maken krijgen met ingewikkelde procedures om uw schade alsnog vergoed te krijgen.

Slachtoffers van een ongeval kunnen niet zonder deskundige hulp bij de afwikkeling van hun (letsel-) schade. Onderzoek naar de aansprakelijke partij kan erg ingewikkeld zijn. Het afhandelen van een schadeclaim kost veel tijd, brengt veel emoties met zich mee en vraagt vooral een deskundige aanpak. De hulp van een letselschade specialist is daarbij van groot belang.

Het is raadzaam om direct na het ongeval een deskundige en ervaren letselschadejurist in te schakelen die is gespecialiseerd in het vaststellen van uw schadeposten en in het onderhandelen met schadeverzekeraars.