BRUGONGEVALLEN

Gratis juridisch advies

Als het ongeval het gevolg was van constructiefouten of nalatigheid bij het onderhoud van de brug zelf, kan de instantie of het agentschap dat verantwoordelijk is voor de brug aansprakelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn door gebrekkige wegaanduidingen, onvoldoende onderhoud of defecten aan de constructie van de brug.

Het vaststellen van aansprakelijkheid bij een brugongeval kan complex zijn en vereist een grondig onderzoek van de omstandigheden en factoren die hebben geleid tot het ongeval. Het kan verstandig zijn om in dergelijke situaties juridisch advies in te winnen om de juiste stappen te bepalen en te begrijpen wie aansprakelijk kan worden gehouden voor de geleden schade.