MASSASCHADE

Gratis juridisch advies

Bij een collectieve vordering eist een belangenorganisatie een schadevergoeding namens iedereen die schade geleden heeft.

U kunt samen met anderen schadevergoeding eisen. Bijvoorbeeld als u het slachtoffer bent van woekerpolissen. Of wanneer u medicijnen heeft gekregen die achteraf onveilig blijken. Het zijn voorbeelden van massaschade: situaties die voor een grote groep burgers of bedrijven veel ellende en financiële schade veroorzaken.