Onrechtmatige daad

Gratis juridisch advies

Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht. Hierbij kunt u denken aan de inbreuk op uw privacy wanneer bij u wordt ingebroken. Ook is er sprake van een onrechtmatige daad wanneer er wordt gehandeld of juist wordt nagelaten te handelen in strijd met de wettelijke plicht. Hierbij kunt u denken aan (het niet ingrijpen bij) medische missers of een werkgever die zijn bedrijf niet heeft ingericht volgens de Arbo-wet waardoor u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval.

Tenslotte kan er ook nog sprake van een onrechtmatige daad als wordt gehandeld of juist wordt nagelaten te handelen in strijd met de ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer. Dit betekent dat je strafbaar kunt zijn als je nalaat in te grijpen als je ziet dat iemand wordt mishandeld.

De mogelijkheid om schade te verhalen op grond van een onrechtmatige daad is aanwezig zodra de verdachte wordt gedagvaard voor een gepleegd misdrijf. Uw aangifte heeft dan geleid tot strafvervolging van de verdachte.

Dit betekent dat de verdachte voor de politierechter of de meervoudige kamer terechtstaat voor het gepleegde misdrijf. Om uw schade tijdens de strafzitting te kunnen verhalen op de verdachte gelden een aantal voorwaarden. Zie voor meer informatie: het voegingsformulier, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Waarborgfonds Motorverkeer.

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schadegevallen die het gevolg zijn van ongevallen. Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat.

Slachtoffer.nl helpt deze en vele andere klanten om hun schade te verhalen op de veroorzaker.