Trekkerongeval

Gratis juridisch advies

Een ongeval met een trekker (landbouwvoertuig) kan diverse vormen van letselschade veroorzaken, zowel voor de bestuurder van de trekker als voor andere weggebruikers.

Het is van cruciaal belang om na een ongeval met een trekker medische hulp te zoeken en indien nodig juridisch advies in te winnen om uw rechten te beschermen en de mogelijkheid van een letselschadeclaim te verkennen.

Slachtoffer.nl werkt samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in schade ontstaan door ongevallen (letselschade).

Er is letselschade als u buiten uw eigen schuld lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen.

In zaken met lichamelijk letsel hebben de rechtbanken in Nederland in de loop der jaren al diverse uitspraken gedaan (jurisprudentie) bij de toekenning van smartengeld.

Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. Het is de vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het voorval vraagt.

Voorbeelden van smartengeld zijn een tegemoetkoming voor: ergernis, angst, pijn, gemis aan levensvreugde en lichamelijk letsel. Vaak is het niet eenvoudig om gevoelens van angst en lichamelijk letsel te verwoorden in een geldbedrag.