Vrachtauto ongeval

Gratis juridisch advies

Een ongeval met een vrachtauto kan verschillende soorten letselschade veroorzaken, variërend van licht tot ernstig letsel.

Bij een vrachtauto-ongeval is het van vitaal belang om medische hulp in te roepen en de nodige veiligheidsprotocollen te volgen om het risico op verdere verwondingen te minimaliseren. Het dragen van veiligheidsgordels, het hanteren van een veilige volgafstand en het volgen van de verkeersregels kunnen helpen het risico op vrachtauto-ongevallen en letselschade te verminderen.

Slachtoffer.nl werkt samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in schade ontstaan door ongevallen (letselschade).

Er is letselschade als u buiten uw eigen schuld lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen.

In zaken met lichamelijk letsel hebben de rechtbanken in Nederland in de loop der jaren al diverse uitspraken gedaan (jurisprudentie) bij de toekenning van smartengeld.

Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. Het is de vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het voorval vraagt.

Voorbeelden van smartengeld zijn een tegemoetkoming voor: ergernis, angst, pijn, gemis aan levensvreugde en lichamelijk letsel. Vaak is het niet eenvoudig om gevoelens van angst en lichamelijk letsel te verwoorden in een geldbedrag.