Ziekenauto ongeval

Gratis juridisch advies

Het is belangrijk op te merken dat ambulances vaak met hoge snelheden en met spoed reizen, wat het risico op ongevallen kan vergroten. Voor ambulancemedewerkers en degenen die direct bij een ambulanceongeluk betrokken zijn, is het van groot belang om na het ongeval medische hulp te zoeken en alle noodzakelijke stappen te ondernemen om hun fysieke en emotionele gezondheid te waarborgen.

Als letselschade wordt overwogen, kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen om uw rechten en mogelijke claims te begrijpen.

Slachtoffer.nl werkt samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in schade ontstaan door ongevallen (letselschade).

Er is letselschade als u buiten uw eigen schuld lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen.

In zaken met lichamelijk letsel hebben de rechtbanken in Nederland in de loop der jaren al diverse uitspraken gedaan (jurisprudentie) bij de toekenning van smartengeld.

Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. Het is de vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het voorval vraagt.

Voorbeelden van smartengeld zijn een tegemoetkoming voor: ergernis, angst, pijn, gemis aan levensvreugde en lichamelijk letsel. Vaak is het niet eenvoudig om gevoelens van angst en lichamelijk letsel te verwoorden in een geldbedrag.