Mishandelingen

Gratis juridisch advies

Bent u slachtoffer geworden van een mishandeling? Dit kan betekenen dat er (ernstige)verwondingen, pijn of andere schade is toegebracht aan uw lichaam of bezittingen.

Wordt de verdachte strafrechtelijk vervolgd? Dan kunt u in het strafproces meteen een vergoeding vragen voor de geleden schade. U hoeft dan geen aparte procedure te starten. Dit wordt ‘voegen in het strafproces’ genoemd. U ontvangt dan van het Openbaar Ministerie een voegingsformulier.

Naast de mogelijkheid om in het strafproces uw schade te verhalen op de verdachte kunt u in bepaalde gevallen ook een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

De wijze waarop de Rechtbank en het Schadefonds Geweldsmisdrijven uw schade zullen beoordelen is afhankelijk van een aantal factoren. Het is daarom van belang dat u alle gegevens verzamelt die het gevolg zijn van de mishandeling. Volg onderstaande tips op om de gevolgen van de mishandeling zo goed mogelijk in kaart te brengen:

  • Doe aangifte bij de politie. Ook al bent u misschien bang voor represailles. De politie kan uw aangifte desnoods anoniem opnemen. Meld dit wel duidelijk vóór de verbalisant begint met het opnemen van de aangifte. U kunt er ook voor kiezen om een briefadres (domicilieadres) op te geven. Alle post wordt dan naar dit briefadres gestuurd. Uw persoonlijke adresgegevens blijven dan anoniem.
  • Vraag getuigen zich te melden bij de politie.
  • Maak foto’s van schade aan uw lichaam en/of goederen.
  • Bezoek een huisarts of ziekenhuis bij lichamelijk letsel. Vraag direct een kopie mee van het medische verslag van uw bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis.
  • Verzamel bonnen die van belang zijn voor de afwikkeling van uw schade. Denk daarbij aan aankoopbonnen van kleding, horloges en mobieltjes.
  • Schakel hulp in van een gespecialiseerde (letselschade) advocaat. Als uw aangifte leidt tot een strafzitting kunt u proberen uw schade direct te verhalen op de verdachte. U kunt daarbij denken aan materiële schade en smartengeld.