Schadefonds Geweldsmisdrijven

Gratis juridisch advies

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig letsel. Dit is bijvoorbeeld diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, verkrachting, maar ook huiselijk geweld, stalking of incest.

Het Schadefonds verstrekt eenmalige uitkeringen, als tegemoetkoming voor geestelijk leed dat slachtoffers is aangedaan (smartengeld) en voor bijvoorbeeld medische kosten of verlies van inkomen. U kunt bij het Schadefonds een uitkering krijgen als duidelijk is, dat uw schade niet op andere wijze vergoed wordt. Maar, u hoeft niet te wachten met het indienen van een aanvraag bij het Schadefonds totdat u weet of u de schade bijvoorbeeld van de verdachte vergoed krijgt na de strafzitting of via uw verzekering.

Om een geslaagd beroep op het Schadefonds te kunnen doen, moet u als slachtoffer aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U bent slachtoffer, nabestaande of getuige;
  • Er is sprake van een geweldsmisdrijf;
  • Er is sprake van ernstig letsel;
  • U bent niet schuldig aan het misdrijf;
  • Het misdrijf is in Nederland gepleegd;
  • De aanvraag dient op tijd (binnen drie jaar na het geweldsmisdrijf) te worden ingediend;
  • De schade wordt niet op een andere manier vergoed.

Kijk voor meer informatie op: www.schadefonds.nl.

Het indienen van een aanvraag bij het Schadefonds kan ingewikkeld zijn, omdat bijvoorbeeld nog niet duidelijk is hoe uw medische situatie zich na een geweldsmisdrijf verder zal ontwikkelen. Het is daarom aan te raden hulp in te schakelen als u overweegt een aanvraag in te dienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.


De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schadegevallen die het gevolg zijn van ongevallen. Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat.

Slachtoffer.nl helpt deze en vele andere klanten om hun schade te verhalen op de veroorzaker.