Medische Misser

Gratis juridisch advies

Slachtoffers van een medische misser kunnen niet zonder deskundige hulp bij de afwikkeling van hun (letsel-) schade. Onderzoek naar de aansprakelijke partij kan erg ingewikkeld zijn. Het afhandelen van een schadeclaim kost veel tijd, brengt veel emoties met zich mee en vraagt vooral een deskundige aanpak. De hulp van een letselschade specialist is daarbij van groot belang.

Voor het aantonen van een medische fout ligt de bewijslast bij u als patiënt. U moet duidelijk kunnen aantonen dat er medische fouten zijn gemaakt. Pijn, angst en een blijvende handicap kunnen voor u reden zijn om schadevergoeding te eisen.

Een hoop medische fouten worden begaan in de operatiekamer. Als u door een medische fout blijvend letsel heeft, kunt u recht hebben op een vergoeding van uw materiële schade en mogelijk ook op smartengeld.

Slachtoffer.nl werkt samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in schade ontstaan door ongevallen (letselschade).

Er is letselschade als u buiten uw eigen schuld lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen.

In zaken met lichamelijk letsel hebben de rechtbanken in Nederland in de loop der jaren al diverse uitspraken gedaan (jurisprudentie) bij de toekenning van smartengeld.

Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. Het is de vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het voorval vraagt.

Voorbeelden van smartengeld zijn een tegemoetkoming voor: ergernis, angst, pijn, gemis aan levensvreugde en lichamelijk letsel. Vaak is het niet eenvoudig om gevoelens van angst en lichamelijk letsel te verwoorden in een geldbedrag.

Enkele veel voorkomende medische missers:

  • Fout bij narcose toediening
  • Ongewenst zwanger na sterilisatie
  • Onjuiste diagnose
  • Verkeerd uitgevoerde operatie
  • Verwond bij laserbehandeling
  • Te lang gewacht met behandeling waardoor schade
  • Verkeerde behandeling
  • Amputatie verkeerd lichaamsdeel