AANSPRAKELIJKHEID

Gratis juridisch advies

Er kan alleen sprake zijn van letselschade als een ander aansprakelijk is voor de schade.

Je hoeft niet schuldig te zijn aan een ongeluk, maar je kunt wel aansprakelijk voor de schade gehouden worden. Zo’n aansprakelijkheid heet risicoaansprakelijkheid. Er valt jou niks te verwijten, maar toch zul je de schade moeten vergoeden.

Wanneer iemand wel en niet aansprakelijk is voor de schade bij letsel is geregeld in onze wetgeving en rechtspraak.

Om compensatie te vragen van derden voor schade, is het belangrijk om een oorzakelijk verband vast te stellen tussen de daad en de geclaimde schade. Dit betekent dat de verdachte of de verantwoordelijke persoon alleen aansprakelijk kan worden gesteld voor de door u geleden schade als kan worden bewezen dat het incident aan hen kan worden toegeschreven en de schade er rechtstreeks uit voortvloeide (het oorzakelijk verband).

Als er sprake is van een overtreding van de wet, dan vormt dit een onrechtmatige daad. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de volgende link: https://slachtoffer.nl/onrechtmatige-daad/.

Degene die onrechtmatig handelt, is dan aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gedrag. Bij een inbraak kan de verdachte dus alleen aansprakelijk worden gesteld voor de goederen die zijn gestolen of de braakschade die daarbij is ontstaan. Als blijkt dat meerdere verdachten kunnen worden veroordeeld voor de inbraak dan kan de rechtbank de verdachten hoofdelijk aansprakelijk stellen. Dit betekent dat u iedere verdachte voor het vergoeden van de gehele schade kunt aanspreken.

Wanprestatie
Als twee partijen een overeenkomst zijn aangegaan en een partij komt zijn verplichtingen niet na, is er sprake van wanprestatie waarbij deze partij aansprakelijk gesteld kan worden voor de geleden schade.

Onrechtmatigedaad
Als men in strijd handelt met de wet is er sprake van onrechtmatig gedrag of onrechtmatige daad. Degene die onrechtmatig handelt is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gedrag.

Werkgevers aansprakelijkheid
Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zijn werknemers onder veilige werkomstandigheden kunnen werken. Als een werknemer schade oploopt doordat de werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen dan is in beginsel de werkgever verplicht de schade te vergoeden.

Verkeersongevallen (zwakke weggebruikers)
Aansprakelijkheid voor ongevallen tussen gemotoriseerd verkeer en niet-gemotoriseerd verkeer wordt op een speciale manier beoordeeld. In het kort komt het erop neer dat bijna altijd op neer dat de eigenaar van een auto, bus of vrachtauto bijna altijd aansprakelijk is bij een aanrijding met een fietser of voetganger.