SHOCKSCHADE

Gratis juridisch advies

Met vergoeding van shockschade wordt de schadevergoeding bedoeld, waarop u recht kunt hebben als u geconfronteerd bent geweest met een schokkende gebeurtenis waarbij uw naaste betrokken is geweest. Klik hier voor meer informatie over shockschade.

Door getuige te zijn geweest van het ernstige voorval bent u misschien zodanig geschokt dat u zelf geestelijk letsel heeft opgelopen. Om van shockschade te kunnen spreken moet het daarbij gaan om psychisch leed, dat rechtstreeks door de confrontatie met het ongeval of de gevolgen ervan is veroorzaakt. Het bedrag dat voor shockschade wordt gevorderd is een vorm van smartengeld.

Om voor toekenning van shockschade in aanmerking te komen, is vereist dat:

§ Er een directe confrontatie heeft plaatsgevonden met de ernstige gevolgen van het voorval waarbij uw naaste is gedood of gewond;
§ De emotionele schok die teweeg is gebracht heeft geleid tot een ernstige mate van geestelijk letsel.
§ U en de overledene een nauwe en/of affectieve band hadden.

Shockschade moet niet in verwarring worden gebracht met affectieschade (verdriet om het overlijden van een naaste). Het wetsvoorstel om affectieschade te vorderen als vorm van smartengeld is in 2010 in de Eerste Kamer verworpen. Het is dus (nog) niet mogelijk een bedrag te vorderen aan smartengeld om het verlies van een naaste tot uitdrukking te brengen.