Materiele schade

Vermogensschade
Dit zijn alle kosten die u heeft moeten maken voor het herstel van goederen of van fysiek letsel.
Inkomensschade
Er is sprake van inkomensschade als letsel leidt tot gedeeltelijke of zelfs gehele arbeidsongeschiktheid. Meer…

Vertragingsschade
Zodra de verdachte te laat is met het vergoeden van de schade kunt u de wettelijke rente vorderen.

Zaakschade
Aan hand van bijvoorbeeld een offerte of expertiserapport wordt bepaald wat de omvang van de schade is. Niet bepalend is of u de schade ook daadwerkelijk laat repareren. Meer…