SMARTENGELD

Gratis juridisch advies

Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. Het is de vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het voorval vraagt. Voorbeelden van smartengeld zijn een tegemoetkoming voor: ergernis, angst, pijn, gemis aan levensvreugde en lichamelijk letsel. Vaak is het niet eenvoudig om gevoelens van angst en lichamelijk letsel te verwoorden in een geldbedrag.

Er is letselschade als u door toedoen van een ander lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen. Letselschade kan allerlei oorzaken hebben en het gevolg zijn van bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, een misdrijf of een medische fout. In zaken met lichamelijk letsel hebben de rechtbanken in Nederland in de loop der jaren al diverse uitspraken gedaan (jurisprudentie ontwikkeld) bij de toekenning van smartengeld. Onderstaande globale indeling heeft verschillende schalen waarbinnen een bedrag aan smartengeld is toegewezen:

§ Whiplashlaesie
§ Schouder-, borstkas-, wervelkolomletsel
§ Oogletsel
§ Ontsiering van lichaam
§ Neusletsel
§ Mondletsel
§ Letsel aan geslachtsorganen
§ Hoofd-, hersen- zenuwletsel
§ Heup-, bekkenletsel
§ Been- en voetletsel
§ Arm- en handletsel
§ Oorletsel
§ Letsel ten gevolge van verkrachting of incest
§ Letsel aan geslachtsorganen

Welk bedrag passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:
§ Aard en ernst van het letsel;
§ Mate van geleden pijn; Duur van het letsel;
§ Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
§ Leeftijd en geslacht;
§ De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.

Om de kans op toewijzing van het bedrag aan smartengeld te verhogen is het van belang uw lichamelijke en/of psychische schade goed in kaart te brengen. Als u overweegt een bedrag te vragen aan smartengeld is het raadzaam hierover informatie in te winnen bij een letselschadespecialist. Een letselschade advocaat heeft specifieke kennis van de smartengeldbedragen die in Nederland reëel zijn om te vorderen. Daarnaast is het niet verstandig om zelf te onderhandelen over het smartengeld met de verzekeraar van de tegenpartij.