Belangenbehartiger

Gratis juridisch advies

Een belangenbehartiger is iemand die de belangen behartigt van het slachtoffer. Hij treedt op names het slachtoffer in de discussie over de aansprakelijkheid, de schade of de schadevergoeding met de aansprakelijke partij.

De belangenbehartiger moet alleen oog hebben voor de belangen van het slachtoffer en zal hem op een heldere manier informeren over het verloop van het letselschadetraject.

Indien de belangenbehartiger de aansprakelijkheidsvraag vooraf niet rond krijgen dan zal hij het slachtoffer hierover van te voren moeten informeren.

Ook bij het in kaart brengen van de aard en ernst van het letsel of de omvang van de schade zal de belangenbehartiger duidelijk moeten zijn over welke kosten wel en niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Uiteraard zal de belangenbehartiger het slachtoffer moeten informeren over hoe de berekening tot stand komt van inkomensschade of smartengeld.

Naast deskundigheid zal een belangenbehartiger ook op het persoonlijke vlak moeten uitblinken. De behartiger is moet het slachtoffer namelijk vaak ook emotioneel ondersteunen gedurende het letselschadetraject.