Rechtshulp

Gratis juridisch advies

Als u een geschil heeft met een andere partij dan is het verstandig om u bij te laten staan door een deskundige (rechtsgeleerd tussenpersoon, advocaat).

Rechtshulp betekend letterlijk: “hulp voor het gerecht door een rechtsgeleerd tussenpersoon”.

Van een rechtszaak, rechtsgeding of proces is sprake als twee of meer partijen een geschil met elkaar hebben en dit geschil aan een rechtbank wordt voorgelegd (aanhangig gemaakt). Die partijen kunnen zowel natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed) als rechtspersonen (juridische constructies die door mensen worden gedreven, zoals een vereniging, bedrijf of een staat) zijn. Een rechter moet uiteindelijk een uitspraak doen in dit geschil. In het burgerlijk recht en het strafrecht heet zo’n uitspraak vonnis. Het geheel aan wet- en regelgeving dat voorschrijft hoe rechtszaken moeten worden gevoerd en waaraan deze moeten voldoen wordt procesrecht genoemd.

Na een schriftelijke voorbereiding waarin tussen partijen stukken kunnen worden gewisseld volgt in de meeste gevallen een rechtszitting. Het is buiten het strafrecht mogelijk dat vooraf eerst mediation of bemiddeling wordt beproefd. Het kan zijn dat een rechter direct uitspraak doet zonder zitting. Dat kan bijvoorbeeld als gelijk al duidelijk is dat aan bepaalde formele eisen voor het proces niet is voldaan. Dat kan al zijn als het griffierecht niet is voldaan.

 

De procedure waarin een geschil definitief wordt beslecht wordt een bodemprocedure genoemd; dit is de tegenhanger van de voorlopige voorziening.

Uitspraken die het resultaat zijn van rechtszaken vallen onder de noemer jurisprudentie. Jurisprudentie is een rechtsbron en heeft een belangrijke functie, bijvoorbeeld bij de interpretatie van wettelijke termen die verschillend kunnen worden uitgelegd.