AFFECTIESCHADE

Gratis juridisch advies

Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Naasten en nabestaanden kunnen een vast bedrag krijgen voor deze zogenoemde affectieschade als een aansprakelijke wordt gevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die een verkeersongeval heeft veroorzaakt, een medische misser heeft begaan of de dader van een geweldsmisdrijf is. Deze persoon moet dan in de buidel tasten.

Ook kunnen mensen die voor een ziek familielid zorgen, op een tegemoetkoming rekenen.

De rechter bepaalt in welke categorie het leed valt en daar hangt een vaste vergoeding aan. Die varieert tussen 12.500 en 20.000 euro.

In de wet wordt ook geregeld dat slachtoffers en hun naasten meer vergoeding kunnen krijgen voor de gevolgen van letsel. Als bijvoorbeeld een familielid de zorg op zich neemt van een ernstig gewonde dan kan dat meer geld kosten dan het inhuren van een professional. Dat komt bijvoorbeeld omdat het verzorgende familielid minder kan werken. Teeven wil dat dit verlies gecompenseerd wordt.

De huidige regeling is beperkt en vergoedt alleen de kosten tot het bedrag dat mensen kwijt zouden zijn als professionele hulp wordt ingeschakeld. De keuze van familie- of gezinsleden om zorg op zich te nemen, past binnen het streven van het kabinet om mensen zo veel mogelijk in hun eigen omgeving te ondersteunen.

Door te werken met vaste bedragen en met een vaste kring van naasten die aanspraak kunnen maken op de vergoeding, zoals kinderen, partners en ouders, moet een exorbitante claimcultuur voorkomen worden.