Civiele procedure

Gratis juridisch advies

In de uitspraak van de rechtbank zal de rechter de gevorderde schade toewijzen, afwijzen of niet-ontvankelijk verklaren.

Als uw schade tijdens de strafzitting wordt toegewezen zal de verdachte het schadebedrag aan u moeten voldoen. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zal zorg dragen voor de incassering van uw schade bij de verdachte. U hoeft hier zelf geen stappen voor te ondernemen.

Uw schade wordt tijdens de strafprocedure afgewezen als het gaat om een voor de rechter duidelijk ongegronde vordering. Het kan zijn dat de rechtbank vindt dat op basis van het voegingsformulier en door u aangeleverde bonnen er onvoldoende informatie aanwezig is om de schade inhoudelijk te kunnen beoordelen. Ook kan het zijn dat de rechtbank geen (causaal) verband ziet tussen de door u opgevoerde schade en het gepleegde delict. Als uw vordering wordt afgewezen krijgt u dus geen schadevergoeding van de verdachte. Het is ook niet meer mogelijk om uw schade alsnog vergoed te krijgen via de civiele procedure.

Als uw vordering echter niet-ontvankelijk wordt verklaard door de rechtbank, dan zal uw vordering niet hebben voldaan aan het vereiste dat de behandeling van het voegingsformulier niet onevenredig belastend mag zijn voor het verloop van de strafzitting.

Zodra de behandeling van het voegingsformulier tijdens de strafzitting namelijk te veel ruimte in beslag neemt of te veel vragen oproept, zal de rechtbank geneigd zijn uw vordering niet-ontvankelijk te verklaren. Daarmee zegt de rechtbank dus eigenlijk dat de behandeling van uw schade in de strafrechtelijke procedure te belastend is, maar dat u wel de mogelijkheid heeft om in een civiele procedure uw schade te verhalen op de verdachte.

Een civiele procedure is een procedure bij de burgerlijke rechter. Als u via de burgerlijke rechter uw schade wilt verhalen zult u zelf de civiele procedure moeten starten. Aan het voeren van een gerechtelijke procedure zijn kosten verbonden. Voordat de civiele procedure begint, dient u als eiser een bedrag aan de rechtbank te voldoen. De hoogte van deze griffierechten is in de wet bepaald. Hoe hoger het bedrag dat wordt gevorderd, des te hoger de griffierechten. Meestal moet de verliezende partij de proceskosten betalen. Proceskosten bestaan bijvoorbeeld uit de dagvaardingskosten, de kosten van het griffierecht, de kosten van getuigen en een deel van de kosten voor de advocaat of de gemachtigde.

Vaak is het niet eenvoudig om zelf een civiele procedure te starten. Ook is het verstandig een afweging te maken tussen de eventuele kosten en de opbrengst na toewijzing van de gevorderde schade. Het is aan te raden hierover contact te leggen met een advocaat die u kan adviseren over uw mogelijkheden.

 

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schadegevallen die het gevolg zijn van ongevallen. Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat.

Slachtoffer.nl helpt deze en vele andere klanten om hun schade te verhalen op de veroorzaker.