BEDREIGING

Gratis juridisch advies

Bij een bedreiging kan het betekenen dat u bedreigd bent met brandstichting, met zware mishandeling of de dood. Deze bedreigingen kunnen zijn geuit door gebruik te maken van een wapen of een ander voorwerp. Het stelselmatig uiten van bedreigingen, maar ook een eenmalige bedreiging kan een sterk gevoel van onveiligheid teweeg brengen.

De gevolgen van een bedreiging kunnen groot zijn. Vooral emotioneel kan het een gevoel geven waarbij u zich niet meer veilig voelt in uw eigen huis, werk of iedere andere plek waar u voorheen graag naar toe ging.

Wordt de verdachte strafrechtelijk vervolgd? Dan kunt u in het strafproces meteen een vergoeding vragen voor de geleden schade. U hoeft dan geen aparte procedure te starten. Dit wordt ‘voegen in het strafproces’ genoemd. U ontvangt dan van het Openbaar Ministerie een een bedrag aan smartengeld te vorderen van de verdachte.

Volg onderstaande tips om de gevolgen van de bedreiging zo goed mogelijk in kaart te brengen:

  • Doe aangifte bij de politie. Ook al bent u misschien bang voor represailles. De politie kan uw aangifte desnoods anoniem opnemen. Meld dit wel duidelijk vóór de verbalisant begint met het opnemen van de aangifte. U kunt er ook voor kiezen om een briefadres (domicilieadres) op te geven. Alle post wordt dan naar dit briefadres gestuurd. Uw persoonlijke adresgegevens blijven dan anoniem.
  • Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Hierbij kunt u denken aan opnamen van telefoongesprekken en getuigen verklaringen.
  • Schakel hulp in van een gespecialiseerde advocaat. Als uw aangifte leidt tot een strafzitting kunt u proberen uw schade direct te verhalen op de verdachte. Het is belangrijk dat u uw schade goed in kaart hebt gebracht.