Belediging

Gratis juridisch advies

Als iemand door een opzettelijke uitlating in een kwaad, ongunstig daglicht wordt gesteld is er sprake van belediging.
Het maakt niet uit op welke wijze de belediging plaats tot uiting wordt gebracht (woord, schriftelijk, beeld of bv door het opsteken van de middelvinger (gedrag)) .

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in letselschade. Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Slachtoffer.nl helpt deze en vele andere klanten om hun schade te verhalen op de veroorzaker.

In het wetboek van strafrecht wordt er onderscheid gemaakt tussen:

Enkele praktijkvoorbeelden

 • “In een bekend Nederlands tijdschrift stond dat zij haar woede koelde op een kindermeisje en haar geslagen heeft. Dit bleek niet waar te zijn. De aantijgingen in dit artikel waren beledigend en een aantasting van haar eer en goede naam..”
 • “Tijdens een internationale vlucht heeft een man zich schuldig gemaakt aan belediging en bedreiging van het vliegtuigpersoneel. De man is in het vliegtuig geboeid en daarna overgedragen aan de autoriteiten.”
 • “In de nacht worden 2 mannen uitgescholden door de achterburen.  Er werden homo-onvriendelijke uitspraken gedaan. De mannen ervoeren de sfeer als uitdagend en dreigend. “
Er is letselschade als u door toedoen van een ander lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen. Letselschade kan allerlei oorzaken hebben en het gevolg zijn van bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, een misdrijf of een medische fout. In zaken met lichamelijk letsel hebben de rechtbanken in Nederland in de loop der jaren al diverse uitspraken gedaan (jurisprudentie ontwikkeld) bij de toekenning van smartengeld.

Onderstaande globale indeling heeft verschillende schalen waarbinnen een bedrag aan smartengeld is toegewezen:

 • Whiplashlaesie
 • Schouder-, borstkas-, wervelkolomletsel
 • Oogletsel
 • Ontsiering van lichaam
 • Neusletsel
 • Mondletsel
 • Letsel aan geslachtsorganen
 • Hoofd-, hersen- zenuwletsel
 • Heup-, bekkenletsel
 • Been- en voetletsel
 • Arm- en handletsel
 • Oorletsel
 • Letsel ten gevolge van verkrachting of incest
 • Letsel aan geslachtsorganen

Welk bedrag passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.