BELEDIGING

Gratis juridisch advies

Als iemand door een opzettelijke uitlating in een kwaad, ongunstig daglicht wordt gesteld is er sprake van belediging.
Het maakt niet uit op welke wijze de belediging plaats tot uiting wordt gebracht (woord, schriftelijk, beeld of bv door het opsteken van de middelvinger (gedrag)) .

In het wetboek van strafrecht wordt er onderscheid gemaakt tussen:

Enkele praktijkvoorbeelden

  • “In een bekend Nederlands tijdschrift stond dat zij haar woede koelde op een kindermeisje en haar geslagen heeft. Dit bleek niet waar te zijn. De aantijgingen in dit artikel waren beledigend en een aantasting van haar eer en goede naam..”
  • “Tijdens een internationale vlucht heeft een man zich schuldig gemaakt aan belediging en bedreiging van het vliegtuigpersoneel. De man is in het vliegtuig geboeid en daarna overgedragen aan de autoriteiten.”
  • “In de nacht worden 2 mannen uitgescholden door de achterburen.  Er werden homo-onvriendelijke uitspraken gedaan. De mannen ervoeren de sfeer als uitdagend en dreigend. “