Indien u (tot 5 jaar terug) slachtoffer bent geworden van een busongeval, kunt u via Slachtoffer.nl gratis uw zaak door een (letselschade)advocaat laten onderzoeken om mogelijke schade (alsnog) vergoed te krijgen.

Bij een busongeluk kan de busvervoerder op grond van artikel 8:1140 lid 1 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger ten gevolge van een ongeval dat door of tijdens het vervoer is ontstaan. Gebrekkig of slecht functioneren van het voertuig of het gebruikte materiaal is how does viagra work geen reden om onder een schadegeval uit te komen.

Als er sprake is van overlijden of lichamelijk letsel dan hebt u als slachtoffer of als nabestaande recht op vergoeding van zowel uw materiële schade als immateriële schade.

Een aantal ongevallen waarbij een schadevergoeding van toepassing kan zijn:
– Ongeval waarbij de bus van de weg raakt en bv tegen een boom aanrijdt
– Ongeval waarbij chauffeur tijdens rit onwel raakt en verongelukt
– Ongeval veroorzaakt door slecht functionerende remmen van de bus