Claimformulier

Gratis juridisch advies

Als je schade hebt geleden als gevolg van een ongeval, zijn hier enkele stappen die je kunt nemen om je schade te claimen:

  1. Verzamel bewijsmateriaal: Zorg voor documentatie van het ongeval, inclusief foto’s van de schade, contactgegevens van eventuele getuigen en een kopie van het politierapport (indien van toepassing). Hoe meer bewijs je hebt van wat er is gebeurd, hoe sterker je claim zal zijn.
  2. Meld het ongeval bij de verzekering: Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeringsmaatschappij om het ongeval te melden en een claim in te dienen. Zorg ervoor dat je alle nodige details verstrekt, inclusief de datum, tijd, locatie van het ongeval en beschrijving van de schade.
  3. Houd alle documenten bij: Bewaar alle documenten met betrekking tot het ongeval en de schade, waaronder correspondentie met de verzekeraar, reparatiekosten, medische rekeningen (indien van toepassing) en eventuele andere gerelateerde uitgaven.
  4. Volg het proces van je claim: Blijf op de hoogte van de voortgang van je claim. Vraag regelmatig updates aan je verzekeringsmaatschappij en zorg ervoor dat je begrijpt welke stappen er worden genomen en welke documentatie nog nodig is.
  5. Bespreek mogelijke vergoedingen: Als de schadevergoeding die je wordt aangeboden niet toereikend lijkt of als je het niet eens bent met de beslissing van de verzekeringsmaatschappij, overweeg dan om te onderhandelen. Dit kan inhouden dat je aanvullende informatie verstrekt of bezwaar maakt tegen de beslissing van de verzekeraar.

 

Juridische stappen: Als je niet tot een bevredigende oplossing komt met de verzekeraar, overweeg dan om juridisch advies in te winnen en verdere juridische stappen te ondernemen, zoals het inschakelen van een advocaat om je rechten te vertegenwoordigen en een rechtszaak aan te spannen indien nodig.

 

Voor het verhalen van uw schade op derden is het van belang dat er een verband bestaat tussen de daad en de gevorderde schade. Dit betekent dat de verdachte of veroorzaker alleen aansprakelijk kan worden gesteld voor de door u geleden schade als blijkt dat de gebeurtenis hem kan worden toegerekend en de schade daaruit rechtstreeks is voortgevloeid (het causaal verband).

Als in strijd gehandeld is met de wet is er sprake van een onrechtmatige daad.

Degene die onrechtmatig handelt, is dan aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gedrag. Bij een inbraak kan de verdachte dus alleen aansprakelijk worden gesteld voor de goederen die zijn gestolen of de braakschade die daarbij is ontstaan. Als blijkt dat meerdere verdachten kunnen worden veroordeeld voor de inbraak dan kan de rechtbank de verdachten hoofdelijk aansprakelijk stellen. Dit betekent dat u iedere verdachte voor het vergoeden van de gehele schade kunt aanspreken.

Wanprestatie
Als twee partijen een overeenkomst zijn aangegaan en een partij komt zijn verplichtingen niet na, is er sprake van wanprestatie waarbij deze partij aansprakelijk gesteld kan worden voor de geleden schade.

Onrechtmatigedaad
Als men in strijd handelt met de wet is er sprake van onrechtmatig gedrag of onrechtmatige daad. Degene die onrechtmatig handelt is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gedrag.

Werkgevers aansprakelijkheid
Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zijn werknemers onder veilige werkomstandigheden kunnen werken. Als een werknemer schade oploopt doordat de werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen dan is in beginsel de werkgever verplicht de schade te vergoeden.

Verkeersongevallen (zwakke weggebruikers)
Aansprakelijkheid voor ongevallen tussen gemotoriseerd verkeer en niet-gemotoriseerd verkeer wordt op een speciale manier beoordeeld. In het kort komt het erop neer dat bijna altijd op neer dat de eigenaar van een auto, bus of vrachtauto bijna altijd aansprakelijk is bij een aanrijding met een fietser of voetganger.