Dienstongelukken.nl

Gratis juridisch advies

Een dienstongeval is een ongeval dat in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de ambtenaar (politieagenten, ambulancemedewerkers, rijksambtenaren, militairen en penitentiair medewerkers) opgedragen werkzaamheden of in bijzondere omstandigheden waaronder deze werkzaamheden moeten worden verricht.

In andere woorden: er is sprake van een dienstongeval als u een ongeval overkomt in de uitoefening van uw werkzaamheden.

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schadegevallen die het gevolg zijn van ongevallen. Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat.

Slachtoffer.nl helpt deze en vele andere klanten om hun schade te verhalen op de veroorzaker.