DIENSTONGELUKKEN.NL

Gratis juridisch advies

Een dienstongeval is een ongeval dat in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de ambtenaar (politieagenten, ambulancemedewerkers, rijksambtenaren, militairen en penitentiair medewerkers) opgedragen werkzaamheden of in bijzondere omstandigheden waaronder deze werkzaamheden moeten worden verricht.

In andere woorden: er is sprake van een dienstongeval als u een ongeval overkomt in de uitoefening van uw werkzaamheden.