E-stepongevallen

Gratis juridisch advies

Het vaststellen van de schuld bij een ongeluk met een e-step hangt af van de specifieke omstandigheden van het incident. Net als bij andere verkeersongevallen zijn er verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij het bepalen van de aansprakelijkheid. Enkele mogelijke scenario’s waarin verschillende partijen verantwoordelijk kunnen zijn voor een ongeval met een e-step zijn:

 1. Fout van de e-step bestuurder: Als de bestuurder van de e-step een verkeersregel heeft overtreden, onoplettend was, afgeleid was door bijvoorbeeld het gebruik van een telefoon, onvoorzichtig heeft gehandeld of onjuist gebruik heeft gemaakt van de e-step, kan de bestuurder aansprakelijk zijn voor het ongeval.
 2. Fout van andere weggebruikers: Als een ander voertuig betrokken is bij het ongeval en de bestuurder van dat voertuig een verkeersregel heeft overtreden, onoplettend was, de voorrangsregels heeft geschonden, of anderszins nalatig was, kan die bestuurder aansprakelijk zijn.
 3. Verkeersomstandigheden: Soms kan een ongeval worden veroorzaakt door externe factoren zoals slecht wegdek, ongunstige weersomstandigheden, slecht zicht of andere omgevingsfactoren die buiten de controle liggen van zowel de e-step bestuurder als andere weggebruikers.
 4. Technische problemen met de e-step: Net als bij andere voertuigen kunnen ongevallen met een e-step het gevolg zijn van technische problemen zoals storingen in de e-step zelf. In dergelijke gevallen kan de aansprakelijkheid liggen bij de fabrikant of de onderhoudsprovider van de e-step.

Slachtoffer.nl werkt samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in schade ontstaan door ongevallen (letselschade).

Er is letselschade als u buiten uw eigen schuld lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen.

In zaken met lichamelijk letsel hebben de rechtbanken in Nederland in de loop der jaren al diverse uitspraken gedaan (jurisprudentie) bij de toekenning van smartengeld.

Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. Het is de vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het voorval vraagt.

Voorbeelden van smartengeld zijn een tegemoetkoming voor: ergernis, angst, pijn, gemis aan levensvreugde en lichamelijk letsel. Vaak is het niet eenvoudig om gevoelens van angst en lichamelijk letsel te verwoorden in een geldbedrag.

Onderstaande globale indeling heeft verschillende schalen waarbinnen een bedrag aan smartengeld is toegewezen:

 • Whiplashlaesie
 • Schouder-, borstkas-, wervelkolomletsel
 • Oogletsel
 • Ontsiering van lichaam
 • Neusletsel
 • Mondletsel
 • Letsel aan geslachtsorganen
 • Hoofd-, hersen- zenuwletsel
 • Heup-, bekkenletsel
 • Been- en voetletsel
 • Arm- en handletsel
 • Oorletsel
 • Letsel ten gevolge van verkrachting of incest
 • Letsel aan geslachtsorganen

Welk bedrag passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.