FIETSONGEVALLEN

Gratis juridisch advies

Voetgangers fietsers en andere niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers krijgen na een verkeersongeval relatief vaak te maken met de langdurige gevolgen van letsel.

Volgens artikel 185 Wegen-verkeerswet, kan deze groep verkeersslachtoffers hun kosten, verlies aan inkomen en andere schade door het ongeval voor een groot deel verhalen op de andere partij. Het gaat daarbij uitsluitend om aanrijdingen waarbij een kwetsbare verkeersdeelnemer wordt aangereden door een motorrijtuig (auto, motor, brommer).

Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een fietser/voetganger jonger dan 14 jaar, is de eigenaar van het motorrijtuig nagenoeg altijd aansprakelijk voor alle schade die het kind oploopt.

Veel fietsers en voetgangers laten het er na een aanrijding bij zitten. Daarbij speelt vaak dat men niet op de hoogte is van bovenstaande regels, dat men zichzelf ‘medeschuldig’ voelt aan het ongeval, dat men de schade laag inschat, dat de schade zich pas na verloop van tijd manifesteert of dat de tegenpartij zich niet bekend heeft gemaakt. Gevolg kan zijn dat men zelf volledig opdraait voor de langdurige of blijvende gevolgen van het ongeval zoals kosten voor medische behandelingen, inkomensverlies, beperkingen van doorstroming in opleiding of werk en beperkingen in de vrije tijd.

Een aantal fietsongevallen waarbij een schadevergoeding van toepassing kan zijn:

  • Aangereden worden door auto
  • Van bagagedrager worden afgetrokken
  • Door rechtsafslaande (vracht)auto aangereden worden
  • Door bulten op de weg (veroorzaakt door wortels) ten val komen
  • Tegen een niet goed gemarkeerde verhoging op het fietspad gereden