Gederfd reisgenot

Gratis juridisch advies

Als een reisorganisatie een vakantie aanbiedt waarbij de kwaliteit niet overeenkomt met hetgeen te verwachten was op basis van de reisovereenkomst dan spreken we van gederfd reisgenot. Je hebt recht om te krijgen waarvoor je hebt betaald. Krijg je dat niet, dan heb je recht op een oplossing: een alternatief of een schadevergoeding.

Slachtoffer.nl werkt samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in schade ontstaan door ongevallen (letselschade).

Er is letselschade als u buiten uw eigen schuld lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen.

In zaken met lichamelijk letsel hebben de rechtbanken in Nederland in de loop der jaren al diverse uitspraken gedaan (jurisprudentie) bij de toekenning van smartengeld.

Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. Het is de vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het voorval vraagt.

Voorbeelden van smartengeld zijn een tegemoetkoming voor: ergernis, angst, pijn, gemis aan levensvreugde en lichamelijk letsel. Vaak is het niet eenvoudig om gevoelens van angst en lichamelijk letsel te verwoorden in een geldbedrag.