Gratis juridisch advies

Helikopterongevallen kunnen verschillende oorzaken hebben, variërend van menselijke fouten tot technische storingen en omgevingsfactoren. Enkele belangrijke oorzaken van helikopterongevallen zijn:

 1. Pilotenfouten: Menselijke fouten, zoals verkeerde inschattingen, onjuiste beslissingen, vermoeidheid, gebrek aan ervaring, onvoldoende training, of het negeren van procedures en veiligheidsvoorschriften, kunnen leiden tot ongelukken.
 2. Technische problemen: Defecten of storingen in de helikopter zelf, zoals motorproblemen, problemen met de rotorbladen, elektrische storingen of andere technische mankementen, kunnen leiden tot verlies van controle over de helikopter.
 3. Slecht weer: Slechte weersomstandigheden zoals zware regenval, mist, sneeuw, sterke wind, onweer of ijzel kunnen het zicht beperken en de vliegprestaties negatief beïnvloeden, wat kan leiden tot ongevallen.
 4. Gebrek aan onderhoud: Onvoldoende of inadequaat onderhoud van de helikopter kan leiden tot slijtage van onderdelen, defecten of storingen die een risico vormen tijdens het vliegen.
 5. Luchtvaartcommunicatie en coördinatie: Miscommunicatie tussen piloten, luchtverkeersleiders of andere betrokkenen in het luchtruim kan leiden tot verwarring of verkeerde navigatie, wat ongelukken kan veroorzaken.
 6. Operationele fouten: Problemen in de operationele procedures, zoals fouten bij het laden van vracht, problemen met het tanken, overbelasting van de helikopter of onjuiste balans, kunnen leiden tot verlies van controle over het toestel.
 7. Fouten tijdens de start en landing: Helikopterongevallen komen soms voor tijdens het opstijgen of landen als gevolg van onjuiste manoeuvres, misbeoordeling van de omgeving of technische problemen die zich tijdens deze cruciale fases voordoen.

 

De preventie van helikopterongevallen vereist een combinatie van goede training voor piloten, regelmatig onderhoud van het voertuig, nauwkeurige inspecties, strikte naleving van veiligheidsvoorschriften en het vermijden van risicovolle situaties, zoals vliegen onder extreme weersomstandigheden of met technische problemen. Het uitvoeren van grondige onderzoeken na een ongeval is belangrijk om de specifieke oorzaken vast te stellen en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

Slachtoffer.nl werkt samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in schade ontstaan door ongevallen (letselschade).

Er is letselschade als u buiten uw eigen schuld lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen.

In zaken met lichamelijk letsel hebben de rechtbanken in Nederland in de loop der jaren al diverse uitspraken gedaan (jurisprudentie) bij de toekenning van smartengeld.

Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. Het is de vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het voorval vraagt.

Voorbeelden van smartengeld zijn een tegemoetkoming voor: ergernis, angst, pijn, gemis aan levensvreugde en lichamelijk letsel. Vaak is het niet eenvoudig om gevoelens van angst en lichamelijk letsel te verwoorden in een geldbedrag.

Onderstaande globale indeling heeft verschillende schalen waarbinnen een bedrag aan smartengeld is toegewezen:

 • Whiplashlaesie
 • Schouder-, borstkas-, wervelkolomletsel
 • Oogletsel
 • Ontsiering van lichaam
 • Neusletsel
 • Mondletsel
 • Letsel aan geslachtsorganen
 • Hoofd-, hersen- zenuwletsel
 • Heup-, bekkenletsel
 • Been- en voetletsel
 • Arm- en handletsel
 • Oorletsel
 • Letsel ten gevolge van verkrachting of incest
 • Letsel aan geslachtsorganen

Welk bedrag passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.