KUNSTFOUTEN

Gratis juridisch advies

Slachtoffers van een medische misser kunnen niet zonder deskundige hulp bij de afwikkeling van hun (letsel-) schade. Onderzoek naar de aansprakelijke partij kan erg ingewikkeld zijn. Het afhandelen van een schadeclaim kost veel tijd, brengt veel emoties met zich mee en vraagt vooral een deskundige aanpak. De hulp van een letselschade specialist is daarbij van groot belang.

Voor het aantonen van een medische fout ligt de bewijslast bij u als patiënt. U moet duidelijk kunnen aantonen dat er medische fouten zijn gemaakt. Pijn, angst en een blijvende handicap kunnen voor u reden zijn om schadevergoeding te eisen.

Een hoop medische fouten worden begaan in de operatiekamer. Als u door een medische fout blijvend letsel heeft, kunt u recht hebben op een vergoeding van uw materiële schade en mogelijk ook op smartengeld.

Enkele veel voorkomende medische missers:

  • Fout bij narcose toediening
  • Ongewenst zwanger na sterilisatie
  • Onjuiste diagnose
  • Verkeerd uitgevoerde operatie
  • Verwond bij laserbehandeling
  • Te lang gewacht met behandeling waardoor schade
  • Verkeerde behandeling
  • Amputatie verkeerd lichaamsdeel