Mediation

Bij mediation bemiddelt een onafhankelijke derde tussen de partijen. De betrokken partijen blijven op inhoudsniveau eigen baas in het conflict. De mediator helpt de partijen om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Dit kan door de (veelal verstoorde) communicatie tussen de partijen weer op gang te brengen en hen andere invalshoeken te bieden bij het zoeken naar  oplossingen. De partijen blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Het bemiddelingsproces bestaat er gewoonlijk uit dat de bemiddelaar soms afwisselend met beide partijen praat, of als gespreksleider optreedt bij een gezamenlijk gesprek tussen de partijen.

De bemiddelaar zal:

§  Structuur aanbrengen in de gesprekken en de procedure bewaken;
§  Machtsverschillen zoveel mogelijk boven tafel proberen te krijgen.
§  Alle partijen aan het woord laten, waarbij spreektijd gelijk wordt verdeeld.
§  Informatie verzamelen over de feiten, de standpunten en belangen van de partijen en de achtergronden. Wat wilt u uiteindelijk bereiken; waar bent u boos over; wat zullen ze nooit toegeven en waar bent u bereid tot concessies.
§  Begrip proberen te krijgen voor de visie van de ander.
§  Proberen een oplossingsgericht onderhandelingsgesprek op gang te brengen door de ernstigste verstoringen in de communicatie te (laten) herstellen.
§  Voorstellen en reacties daarop weergeven voor beide partijen.
§  Helpen om de bereikte oplossingen netjes af te wikkelen en vast te leggen in een overeenkomst.

Mediation kan ook naast een lopende juridische procedure plaatsvinden. Mediation naast rechtspraak houdt in dat de rechtbank waar uw procedure loopt u wijst op de mogelijkheid om te kiezen voor mediation. Als u voor mediation kiest, wordt uw procedure stilgelegd (geschorst). Wanneer u en de andere partij een oplossing vinden voor uw conflict, wordt de procedure beëindigd. Komt u er samen niet uit of vindt u slechts een gedeeltelijke oplossing, dan wordt (de rest van) de zaak terugverwezen naar de behandelend rechter. De rechter doet vervolgens alsnog een uitspraak. Het beëindigen of (gedeeltelijk) voortzetten van de procedure moet u via uw advocaat regelen.

Soms is het goed dat uw advocaat bij de gesprekken aanwezig is. Deze kan u advies geven over de haalbaarheid van een bedachte oplossing. U kunt ook met uw advocaat een bijeenkomst voorbereiden. Bijvoorbeeld door op een rij te zetten wat er allemaal speelt en te bekijken wat het belangrijkste is.

Klik op “Versturen” om uw ingevulde gegevens naar ons te verzenden. Het versturen van dit formulier verplicht u tot niets. Geheel vrijblijvend en kosteloos zal een gespecialiseerde (letselschade) advocaat uw zaak analyseren en u telefonisch op de hoogte stellen van uw mogelijkheden. U kunt vervolgens zelfs beslissen of u uw zaak door deze advocaat verder in behandeling laat nemen of dat u afziet van verdere behandeling door een advocaat.

Voordeel is dat een vakspecialist op basis van uw gegevens al van te voren een inschatting kan maken welke strategie passend is om u te komen tot een oplossing. Indien er geen mogelijkheden zijn dan zult u dat ook direct te horen krijgen (geen kosten verschuldigd).Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/slachtoffer.nl/httpdocs/wp-content/plugins/gravityview/includes/widgets/search-widget/class-search-widget.php on line 1531

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/slachtoffer.nl/httpdocs/wp-content/plugins/gravityview/includes/widgets/search-widget/class-search-widget.php on line 1535
Uitspraak rechterSoort zaak specificeringSchadevergoedingKorte omschrijvingGeslachtLeeftijd

No entries match your request.

Uitspraak rechterSoort zaak specificeringSchadevergoedingKorte omschrijvingGeslachtLeeftijd