Medisch Tuchtcollege

Gratis juridisch advies

Als u niet tevreden bent met de behandeling van uw zorgverlener, kunt u een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. U of iemand anders (zoals een familielid, een verzekeringsaanbieder of een advocaat) kan namens u de klacht indienen.

Zorgeverleners waartegen u een klacht kunt indienen:

 • Arts
 • Tandarts
 • Fysiotherapeut
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Physician assistant
 • Orthopedagoog-generalist
 • Apotheker
 • Psychotherapeut
 • Klinisch Technoloog
 • Bachelor Medisch Hulpverlener
 • Geregistreerd-mondhygiënist

Waarover kunt u klagen?

 • Verkeerde diagnose of onjuiste behandeling
 • Onvoldoende informatie over de behandeling
 • Afgifte van een onjuiste verklaring of een onjuist rapport
 • Voorschrijven of verstrekken van verkeerde medicijnen
 • Schenden van het beroepsgeheim
 • Ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar
 • Seksueel- of ander grensoverschrijdend gedrag