Medische fout

Een vrouw vermoedt dat door haar behandelend artsen er mogelijk een medische fout is gemaakt. Na enkele maanden in onzekerheid te hebben geleefd, komt ze via www.slachtoffer.nl in contact met een advocaat die op basis van alle medische informatie een medisch haalbaarheidsonderzoek laat verrichten door zijn medisch adviseur. Hieruit komt duidelijk naar voren dat de artsen geen medische fout hebben gemaakt. De vrouw is daarmee gerust gesteld. De kosten voor de advocaat en het medisch haalbaarheidsonderzoek worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand, aangezien mevrouw in aanmerking kwam voor een gefinancierde rechtsbijstand.